• Grundejerforening

    Læs mere om Grundejerforeningen, Solsiden Juelsminde
  • Ejerforening nr. 21-25

    Læs mere om ejerforeningen for nr. 21-25

Ejerforeninger

Ejerforeningerne i Solsiden er opdelt i 3 foreninger: For tiden findes foreninger for nummer 15, 17 og 19 samt 21, 23 og 25. Til sin tid vil der blive dannet en lignende forening for nummer 27, 29 og 31, når disse ejendomme opføres og tages i brug.

Ejerforeningerne varetager opgaver i forbindelse med drift af bygningerne og de tilhørende tekniske installationer: Assurance, vedligeholdelse og drift af diverse anlæg. Ejerforeningernes bestyrelser er repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse.

Grundejerforening

Grundejerforeningen varetager opgaver i forbindelse med P-kælder og fællesarealer. Fællesarealer er tilkørselsveje, gæsteparkeringsområder ved de enkelte ejendomme, græsarealer, beplantning langs Kystvej, høfder og anden Kystbeskyttelse samt badebro.
Opgaverne er assurance og rengøring og vedligeholdelse.